home sibiu 2007
.
ROMĀNA
ENGLISH
Sibiu 2007 . calendarul 2007 . Dimensiunea europeana . Orasul Sibiu . Comunicare
.
.
.
.
.
sibiu 2007
KALENDER 2007
.

Januar

 

Februar

 

März

 

April

 

Mai

 

Juni

 

Juli

 

August

 

September

 

Oktober

 

November

 

Dezember

 
SUCHE
 
 
Erweiterte Suche
Projekte 2007
 
"; $res=mysql_query($query); $row=mysql_fetch_array($res); /*************zileocupate***********/ $an=2007; $lunastart=(int)substr($row[eventDate],3,2); if($row[recurEndDate]!="") { $lunastop=(int)substr($row[recurEndDate],3,2); } else { $lunastop=$lunastart; } $zileocupate.= ""; for ($l=$lunastart;$l<=$lunastop;$l++) { if($l % 3 == 1) { $zileocupate.= "\r\n"; } $zileocupate.= "\r\n"; } $zileocupate.= "
".calendareveniment ($l,$an,$ideveniment,'black','silver')."
"; /************************/ ?>
backZurück
Details zur Veranstaltung
"; } ?> "; while($row1=mysql_fetch_array($res1)) { $organiz.=""; } //$organiz=substr($organiz,0,strlen($organiz)-4); $organiz.="
",$row[descriereeveniment_de]) ?>
Joint project Sibiu - Luxembourg
Kalender:
Beginn:
Veranstaltungsort:
Adresse:
Informationen über das Projekt, zu der die Veranstaltung gehört
Projektname:
Beschreibung:
",$row[descriereproiect_de]) ?>
Bereich:
".$row1[organizator]." - ".$row1[email]." - ".$row1[web]."
"; ?>
Organisator(en) :
HOME : SITEMAP : KONTAKT
Design by MB Solutions © 2005 - 2007, All Rights Reserved