home sibiu 2007
.
ENGLISH
DEUTSCH
Sibiu 2007 . calendarul 2007 . Operatori culturali . Orasul Sibiu . Comunicare
.
.
.
.
.
sibiu 2007
CALENDAR 2007
.
evenimentele lunii
.

ianuarie

 

februarie

 

martie

 

aprilie

 

mai

 

iunie

 

iulie

 

august

 

septembrie

 

octombrie

 

noiembrie

 

decembrie

. Evenimente realizate în colaborare cu Luxemburg
. Harta interactiva cu locurile de desfasurare a evenimentelor in Sibiu
CAUTARE RAPIDA
 
 
Cautare avansata
PROIECTE
 
.
DECEMBRIE
Luxembourg";} if($iddomeniu>0) { $domeniu= " and p.iddomeniu=$iddomeniu "; $res=mysql_query("select domeniu from domenii where id=$iddomeniu"); $dom=mysql_result($res,0,'domeniu'); $Titlu.=" din domeniul $dom"; } if($idlocatie>0) { $locatia=" and e.idlocatia=$idlocatie "; $res=mysql_query("select locatia from locatii where id=$idlocatie"); $loc=mysql_result($res,0,'locatia'); $Titlu.=" din locatia $loc"; } $query="select e.titlueveniment, e.id as ideveniment , l.locatia , p.organizatori , p.titluproiect , p.id as idproiect from evenimente e, locatii l , proiecte p where e.idlocatia=l.id and p.id=e.idproiect and e.titlueveniment like '%$titlueveniment%'and e.vizibil='1' $locatia $luxembourg $domeniu $vizibil $order "; if($_GET[ziua1]!='' && $_GET[ziua2]!='') { $ziua1=$_GET[ziua1]; $ziua2=$_GET[ziua2]; $Titlu.=" de la $ziua1 pana la $ziua2"; $datasql1=substr($ziua1,6,4)."-".substr($ziua1,3,2)."-".substr($ziua1,0,2); $datasql2=substr($ziua2,6,4)."-".substr($ziua2,3,2)."-".substr($ziua2,0,2); $query="select distinct e.titlueveniment, e.id as ideveniment , l.locatia , p.organizatori, p.titluproiect, p.id as idproiect from evenimente e, locatii l , proiecte p , zileocupate z where e.idlocatia=l.id and p.id=e.idproiect and e.id=z.ideveniment and e.titlueveniment like '%$titlueveniment%' and z.ziua >= '$datasql1' and z.ziua <= '$datasql2' and e.vizibil='1' $locatia $luxembourg $domeniu $vizibil $order "; } if($idorganizator > 0) { $query="select organizator from organizatori where id=$idorganizator"; $res=mysql_query($query); $organizator=mysql_result($res,0,'organizator'); $Titlu.=" cu organizator $organizator"; $query="select e.titlueveniment, e.id as ideveniment , l.locatia, p.organizatori, p.titluproiect, p.id as idproiect , o.organizator from evenimente e, locatii l, proiecte p , organizatori o where e.idlocatia=l.id and e.idproiect=p.id and e.titlueveniment like '%$titlueveniment%' and find_in_set(o.id,p.organizatori) > 0 and o.organizator='$organizator' and e.vizibil='1' $locatia $luxembourg $domeniu $vizibil $order "; } if(($_GET[ziua1]!='')&&($_GET[ziua2]!='')&&($idorganizator > 0)) { $ziua1=$_GET[ziua1]; $ziua2=$_GET[ziua2]; $datasql1=substr($ziua1,6,4)."-".substr($ziua1,3,2)."-".substr($ziua1,0,2); $datasql2=substr($ziua2,6,4)."-".substr($ziua2,3,2)."-".substr($ziua2,0,2); $query="select organizator from organizatori where id=$idorganizator"; $res=mysql_query($query); $organizator=mysql_result($res,0,'organizator'); $query="select distinct e.titlueveniment, e.id as ideveniment , l.locatia , p.organizatori, p.titluproiect, p.id as idproiect , o.organizator from evenimente e, locatii l, proiecte p , organizatori o , zileocupate z where e.idlocatia=l.id and e.idproiect=p.id and e.id=z.ideveniment and z.ziua>='$datasql1' and z.ziua<='$datasql2' and find_in_set(o.id,p.organizatori) > 0 and o.organizator='$organizator' and e.titlueveniment like '%$titlueveniment%' and e.vizibil='1' $locatia $luxembourg $domeniu $vizibil $order "; } $query=str_replace("from", ", recurType, dailyOptions, dailyDays, recWeekly, concat( if(length(recWeeklyDay1)>0,'Luni',''),' ', if(length(recWeeklyDay2)>0,'Marti',''),' ', if(length(recWeeklyDay3)>0,'Miercuri',''),' ', if(length(recWeeklyDay4)>0,'Joi',''),' ', if(length(recWeeklyDay5)>0,'Vineri',''),' ', if(length(recWeeklyDay6)>0,'Sambata',''),' ', if(length(recWeeklyDay7)>0,'Duminica','') ) saptamana , concat(startTimeHour,':',startTimeMins) orastart, concat(endTimeHour,':',endTimeMins) orastop from", $query); // print $query; $res=mysql_query($query); $numar=mysql_num_rows($res); print "$numar $Titlu"; ?>

NOTA: Programul de desfăşurare a evenimentelor din cadrul programului Sibiu Capitală Culturală Europeană poate face obiectul unor modificări; responsabilitatea pentru aceste modificări şi anunţarea lor prealabilă le revine in intregime operatorilor culturali, organizatori ai proiectelor.

"; } $organiz=substr($organiz,0,strlen($organiz)-4); $data=""; if($row[recurType]!="w" && $row[recurType]!="d" ) { $query4="select date_format(ziua,'%d/%m/%Y') zi , time_format(orastart ,'%H:%i') orastart ,time_format(orastop ,'%H:%i') orastop from zileocupate where ideveniment=".$row[ideveniment]." order by ziua"; $res4=mysql_query($query4); while($row4=mysql_fetch_array($res4)) { $data.=$row4[zi]." 
".$row4[orastart].""; } mysql_free_result($res4); } else { $query5="select date_format(min(ziua),'%d/%m/%Y') zi from zileocupate where ideveniment=".$row[ideveniment]; $res5=mysql_query($query5); $primazi=mysql_result($res5,0,"zi"); $query6="select date_format(max(ziua),'%d/%m/%Y') zi from zileocupate where ideveniment=".$row[ideveniment]; $res6=mysql_query($query6); $ultimazi=mysql_result($res6,0,"zi"); if($row[recurType]=="d") { if($row[dailyOptions]=="WeekdaysOnly") { $repeta="in zilele lucratoare"; } if($row[dailyOptions]=="EveryXDays") { if((int)$row[dailyDays]>1) {$repeta="in fiecare a ".$row[dailyDays]."-a zi"; } else { $repeta="in fiecare zi";} } } if($row[recurType]=="w") { if((int)$row[recWeekly]>1) {$repeta="$row[saptamana] in fiecare a ".$row[recWeekly]."-a saptamana"; } else { $repeta="in fiecare $row[saptamana]";} } $data="$repeta
din $primazi pana in $ultimazi "; } if(strstr($row[titlueveniment],"'")){$g1='"';$g2="'";} else if(strstr($row[titlueveniment],'"')){$g1="'";$g2='"';} else {$g1='"';$g2="'"; } print ""; } ?>
Eveniment
(click pentru detalii)
Data si ora de start Locul de desfasurare Organizatori Calendar print','','width=790,scrollbars = yes,toolbar=no,location=no,menubar=yes,resizable=no,status=no')">
$row[titlueveniment]  $data  $row[locatia]  $organiz 
Luxembourg";} if($iddomeniu>0) { $domeniu= " and p.iddomeniu=$iddomeniu "; $res=mysql_query("select domeniu from domenii where id=$iddomeniu"); $dom=mysql_result($res,0,'domeniu'); $Titlu.=" din domeniul $dom"; } if($idlocatie>0) { $locatia=" and e.idlocatia=$idlocatie "; $res=mysql_query("select locatia from locatii where id=$idlocatie"); $loc=mysql_result($res,0,'locatia'); $Titlu.=" din locatia $loc"; } $query="select e.titlueveniment, e.id as ideveniment , l.locatia , p.organizatori , p.titluproiect , p.id as idproiect from evenimente e, locatii l , proiecte p where e.idlocatia=l.id and p.id=e.idproiect and e.titlueveniment like '%$titlueveniment%' $locatia $luxembourg $domeniu $vizibil $order "; if($_GET[ziua1]!='' && $_GET[ziua2]!='') { $ziua1=$_GET[ziua1]; $ziua2=$_GET[ziua2]; $Titlu.=" de la $ziua1 pana la $ziua2"; $datasql1=substr($ziua1,6,4)."-".substr($ziua1,3,2)."-".substr($ziua1,0,2); $datasql2=substr($ziua2,6,4)."-".substr($ziua2,3,2)."-".substr($ziua2,0,2); $query="select distinct e.titlueveniment, e.id as ideveniment , l.locatia , p.organizatori, p.titluproiect, p.id as idproiect from evenimente e, locatii l , proiecte p , zileocupate z where e.idlocatia=l.id and p.id=e.idproiect and e.id=z.ideveniment and e.titlueveniment like '%$titlueveniment%' and z.ziua >= '$datasql1' and z.ziua <= '$datasql2' $locatia $luxembourg $domeniu $vizibil $order "; } if($idorganizator > 0) { $query="select organizator from organizatori where id=$idorganizator"; $res=mysql_query($query); $organizator=mysql_result($res,0,'organizator'); $Titlu.=" cu organizator $organizator"; $query="select e.titlueveniment, e.id as ideveniment , l.locatia, p.organizatori, p.titluproiect, p.id as idproiect , o.organizator from evenimente e, locatii l, proiecte p , organizatori o where e.idlocatia=l.id and e.idproiect=p.id and e.titlueveniment like '%$titlueveniment%' and find_in_set(o.id,p.organizatori) > 0 and o.organizator='$organizator' $locatia $luxembourg $domeniu $vizibil $order "; } if(($_GET[ziua1]!='')&&($_GET[ziua2]!='')&&($idorganizator > 0)) { $ziua1=$_GET[ziua1]; $ziua2=$_GET[ziua2]; $datasql1=substr($ziua1,6,4)."-".substr($ziua1,3,2)."-".substr($ziua1,0,2); $datasql2=substr($ziua2,6,4)."-".substr($ziua2,3,2)."-".substr($ziua2,0,2); $query="select organizator from organizatori where id=$idorganizator"; $res=mysql_query($query); $organizator=mysql_result($res,0,'organizator'); $query="select distinct e.titlueveniment, e.id as ideveniment , l.locatia , p.organizatori, p.titluproiect, p.id as idproiect , o.organizator from evenimente e, locatii l, proiecte p , organizatori o , zileocupate z where e.idlocatia=l.id and e.idproiect=p.id and e.id=z.ideveniment and z.ziua>='$datasql1' and z.ziua<='$datasql2' and find_in_set(o.id,p.organizatori) > 0 and o.organizator='$organizator' and e.titlueveniment like '%$titlueveniment%' $locatia $luxembourg $domeniu $vizibil $order "; } $query=str_replace("from", ", recurType, dailyOptions, dailyDays, recWeekly, concat( if(length(recWeeklyDay1)>0,'Luni',''),' ', if(length(recWeeklyDay2)>0,'Marti',''),' ', if(length(recWeeklyDay3)>0,'Miercuri',''),' ', if(length(recWeeklyDay4)>0,'Joi',''),' ', if(length(recWeeklyDay5)>0,'Vineri',''),' ', if(length(recWeeklyDay6)>0,'Sambata',''),' ', if(length(recWeeklyDay7)>0,'Duminica','') ) saptamana , concat(startTimeHour,':',startTimeMins) orastart, concat(endTimeHour,':',endTimeMins) orastop from", $query); // print $query; $res=mysql_query($query); $numar=mysql_num_rows($res); //print "
$numar $Titlu

"; ?> top
parteneri
HOME : SITEMAP : CONTACT
Design by MB Solutions © 2005 - 2007, All Rights Reserved